Rutes de cicloturisme a Campos

Campos alberga un gran patrimoni rural i molta riquesa quant a elements històrics i etnogràfics lligats a una societat, la campanera, que va ser eminentment agrària fins fa unes poques dècades, amb la irrupció del turisme. La millor forma de conèixer i gaudir de tot aquest llegat és fer alguna de les rutes de cicloturisme a Campos als més de 50 kilòmetres de camins rurals que transcorren per tot el municipi. Diferents recorreguts que transiten entre murs de pedra seca, camps de cultiu i els característics molins, fins fa molt poc crucials per a l’agricultura de regadiu que va prendre força a aquesta zona de Mallorca, avui dia elements indissociables del paisatge de Campos.

Recorreguts rurals pel municipi de Campos

  • Volta des Revellar: camí rural asfaltat en 5-10 kilòmetres, en bon estat.
  • Rutamar: carril bici asfaltat d’11 kilòmetres en molt bon estat.
  • Volta des Ametllers: camí rural asfaltat de 5-10 kilòmetres, en bon estat.
  • Ruta de Sa Barrala: carretera secundària de 15 kilòmetres amb trams de camins rurals.
  • Ruta de Sant Blai: camí rural asfaltat de 2,6 kilòmetres en bon estat.
  • Volta des Palmer: camí rural asfaltat de 3 kilòmetres en bon estat.
  • Ruta des Salobrar: camí de terra de 3 kilòmetres, no apte per rodes delicades.

3

Existeix una ruta senyalitzada que transcorre per 30 d’aquests molins, que han estat restaurats i que estan numerats en els diferents senyals que l’usuari es va trobant pel recorregut. Com alternativa cicloturista als camins rurals, es pot aprofitar el camí bici que transcorre entre Campos i Sa Ràpita, des d’on és possible observar vàries torres de defensa que daten del segle XIII, com les de Son Cosmet, Son Lladonet, Son Durí i Son Catlar. Precisament al costat de la Possessió de Son Catlar es pot apreciar, devora el carril bici, una antiga sínia, una de les poques que varen funcionar a Campos i que ha estat restaurada.