Ruta de turisme cultural a Campos

El municipi de Campos alberga un ric patrimoni artístic, històric i cultural que no sempre es posat en valor des del punt de vista turístic, però que és molt preuat per un creixent número de visitants. El poble es va fundar a principis del segle XIV, derivat de les Ordenances de Jaume II de Mallorca, quan es varen establir els principals pobles de l’illa. Fins i tot, l’origen del topònim del municipi és anterior a la conquesta musulmana, ja que en aquest territori hi ha senyals de la pràctica totalitat de civilitzacions que han passat per Mallorca. Tot en conjunt conforma una magnífica proposta de ruta de turisme cultural a Campos. Alguns exemples:

Banys de Sant Joan de la Font Santa

Es tracta de l’únic balneari d’aigües termals de totes les Illes Balears. Els historiadors parlen de que, amb quasi tota probabilitat, els romans ja utilitzaven aquestes aigües quan conqueriren Mallorca l’any 117 a.C.

Jaciments arqueològics

Recursos interessants com algunes coves funeràries d’època pretalaiòtica (Ses Talaies, Son Toni Amer, Morro de Son Coves, Son Xorc o de s’Illa Gavina, que daten del 1700 al 1200 a.C.), el Talaiot de Son Baco (cultura talaiòtica entre el 1200 i el 123 a.C.), la Factoria púnico-ebusitana a la platja d’Es Trenc (final del segle III a.C.) o Son Fadrinet, una basílica paleocristiana de la segona meitat del segle VI. Documentada des de principis del segle XV, amb ampliacions posteriors a l’any 1649 i diverses al segle XX.

ruta de turisme cultural a Campos

Aljub de la Font Santa

Construït l’any 1671, hi ha constància d’ell a l’escut d’armes de la Vila situat sobre el vèrtex de la finestra.

Museu de les Germanes dels Sagrats Cors

Data del segle XX i es troba situat en les dependències conventuals i casa-mare de la fundadora de l’ordre i, a la vegada, filla il·lustre de Campos, sor Maria Rafaela.

Oratori de Sant Blai

Una de les primeres esglésies de Mallorca, ja que es va construir l’any 1395 després de la conquesta conservant un estil gòtic primitiu.